teretana Tag

Često se javljaju stereotipi o teretanama. Dakle, teretana nije mjesto koje služi samo za „pumpati“ mišiće nego je mjesto gdje vježbamo zbog vlastitog zdravlja i jačamo imunitet, a to je zapravo prevencija mnogih bolesti. Poštujemo sve epidemiološke mjere i ljudi zbilja nemaju razloga strahovati ili izbjegavati dolazak u teretanu. Mjere su dosta stroge, potrebno je 4 metra razmaka između osoba koje vježbaju, jedna osoba mora biti na 20 kvadrata, što znači da ćemo ovdje imati maksimalno 8 ljudi koji vježbaju istovremeno. Ostalo je zapravo sve uobičajeno, jer je i inače najvažnija stvar kod vježbanja općenito i kod teretana briga o higijeni. Potrebno je donijeti čistu odjeću i obuću u kojoj ćete vježbati te vlastiti ručnik, a iza sebe je potrebno obrisati spravu. Prostor provjetravamo i dezinficiramo, a na ulazu su dezinfekcijska sredstva za ruke.